6 DÔLEŽITÝCH
BODOV

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Získajte viac informácií o tomto riešení bezpečnostného značenia kliknutím na ikonu

Získajte informačnú príručku alebo si pozrite využitie produktu v našich videách.

Aké sú riziká? Ako sa môžem chrániť?

BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE

 • Informuje o zákazoch, povinnostiach, upozorneniach, evakuácii, hasení požiaru a poskytnutie núdzových informácií
 • Informácie pre zamestnancov

Môžem používať toto zariadenie?

VIZUÁLNE ZNAČENIE VISAČKAMI

 • Informuje o tom, ktoré zariadenie je spôsobilé na používanie, na samotnom zariadení
 • Pomáha predchádzať nehodám s neskontrolovanými zariadeniami

Ako zvládať potenciálne úniky látok?

PREVENCIA A ODSTRAŇOVANIE ROZLIATÍ

 • Zastavenie rozliatí, skôr než sa rozšíria
 • Prevencia pred rozliatiami, pádmi a škodami na životnom prostredí

Je bezpečné sem vojsť?

OZNAČOVANIE PRIESTOROV

 • Skladové sekcie, nakladacie rampy, jazdné pruhy, núdzové vybavenie
 • Označovanie pre štíhle prevádzky a 5S, menej kolízií medzi vozidlami a chodcami, účinná reakcia v núdzových situáciách

Je toto potrubie nebezpečné?

OZNAČOVANIE POTRUBÍ

 • Identifikácia potrubí prepravujúcich nebezpečný obsah
 • Upozornenie zamestnancov, externých dodávateľov a poskytovateľov prvej pomoci

Je to potrubie alebo ten stroj mimo prevádzky?

UZAMYKANIE/OZNAČOVANIE

 • Uzamknutie miest regulácie nebezpečných energií vrátane ventilov, pák, tlačidiel a pod
 • Predchádzanie zlomeninám, tržným ranám, amputáciám, popáleninám a zásahom elektrickým prúdom