6 RZECZY, NA KTÓRE
NALEŻY ZWRACAĆ
UWAGĘ,

BY PRACOWAĆ BEZPIECZNIE

Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu dotyczącym identyfikacji bezpieczeństwa, klikając tę ikonę

Odbierz poradnik informacyjny lub zobacz na filmie, jak działa nasz produkt!

Jaká se zde vyskytují rizika? Jak se mohu chránit?

IDENTYFIKACJA BEZPIECZEŃSTWA

 • Komunikowanie zakazów, nakazów, ostrzeżeń, wskazywanie drogi ewakuacji, lokalizacji środków ochrony pożarowej czy informacji na wypadek zagrożenia
 • Informowanie pracowników

Czy mogę korzystać z tego urządzenia?

ZAWIESZKI

 • Informacja na urządzeniu, czy nadaje się do użycia
 • Zapobieganie wypadkom z udziałem nieskontrolowanego sprzętu

Jak opanować potencjalne wycieki?

POCHŁANIANIE ROZLANYCH SUBSTANCJI

 • Zatrzymanie wycieku przed jego rozlaniem
 • Zapobieganie poślizgnięciom, upadkom i szkodom środowiskowym

Czy można tu bezpiecznie przejść?

OZNAKOWANIE STREF

 • Sekcje magazynowe, doki załadunkowe, pasy ruchu, sprzęt ratunkowy
 • Oznakowanie Lean/5S, mniej kolizji z pieszymi, skuteczne reagowanie w sytuacjach awaryjnych

Czy ta rura jest niebezpieczna?

OZNAKOWANIE RUR

 • Identyfikacja rur z niebezpiecznym czynnikiem roboczym
 • Ostrzeganie pracowników i wykonawców oraz ratowników

Czy ta rura lub maszyna jest zabezpieczona?

LOCKOUT/TAGOUT

 • Blokowanie niebezpiecznych punktów izolacji dopływu energii, w tym zaworów, dźwigni, przycisków itp.
 • Zapobieganie złamaniom, zranieniom, amputacji kończyn, oparzeniom i porażeniom