6 BODŮ PRO VAŠI
BEZPEČNOST,

KTERÝM JE TŘEBA VĚNOVAT
POZORNOST

Zjistěte více o tomto řešení bezpečnostní identifikace kliknutím na ikonu

Získejte mezinárodního průvodce nebo si prohlédněte výrobek v akci v našich videích!

Jaká se zde vyskytují rizika? Jak se mohu chránit?

IDENTIFIKACE BEZPEČNOSTI

 • Sdělujte informace o zákazech, povinnostech, upozorněních, evakuaci, protipožárních opatřeních a záchranných situacích.
 • Informujte zaměstnance.

Mohu toto zařízení použít?

VIZUÁLNÍ ZNAČENÍ

 • Sdělujte informace o tom, která zařízení jsou vhodná pro použití na daném zařízení.
 • Předcházejte nehodám kvůli nezkontrolovaným zařízením.

Jak zachycovat případné rozlité látky?

ŘEŠENÍ PRO ROZLITÉ LÁTKY

 • Zachyťte rozlité látky dříve, než se rozšíří.
 • Předcházejte uklouznutím, pádům a poškozením životního prostředí.

Je bezpečné tudy procházet?

OZNAČENÍ PROSTOR

 • Části skladů, místa nakládky, dopravní pásy, nouzová zařízení.
 • Označení štíhlého provozu/5S, méně střetů vozidel s chodci, efektivní reakce v nouzové situaci.

Je toto potrubí nebezpečné?

ZNAČENÍ POTRUBÍ

 • Označujte potrubí, která vedou nebezpečné látky.
 • Upozorněte zaměstnance, externí zhotovitele a poskytovatele první pomoci.

Je toto potrubí nebo stroj odpojen?

LOCKOUT/TAGOUT

 • Zamykejte nebezpečné kontrolní body energií, včetně ventilů, pák, tlačítek apod.
 • Předcházejte zlomeninám, tržným ranám, amputacím, popáleninám a úrazům elektrickým proudem.