Program Brady Swap for More


Vyberte aktuálnu značku:


2
Vyberte svoju tlačiareň
3
Swap for More
4
Dokončiť

PODMIENKY A USTANOVENIA
Program Brady Swap for More platí pre krajiny Beneluxu, Bulharsko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko do 31. júla 2018 na oprávnené tlačiarne určené spoločnosťou Brady Identification Solutions EMEA. Pre každú oprávnenú vymenenú tlačiareň si zákazník musí zakúpiť 6, 9, 12, 16 alebo 20 prenosných kaziet so spotrebným materiálom. Všetky štítkovače nie sú pre tento program oprávnené, vyžaduje sa zakúpenie spotrebného materiálu štítkov a platia aj ďalšie obmedzenia. Tlačiarne je nutné vymeniť prostredníctvom distribútora spoločnosti Brady a musia byť oprávnenej značky a modelu a vo funkčnom stave. Spoločnosť Brady si vyhradzuje právo fakturovať celú sumu v prípade neodoslania vymieňanej tlačiarne spoločnosti Brady. Spoločnosť Brady si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie tejto ponuky.
Zásady ochrany osobných údajov
© Brady Corporation