Program Swap for More společnosti Brady


Vyberte stávající značku:


2
Vyberte tiskárnu
3
Swap for More
4
Dokončit

Smluvní podmínky
Program Swap for More společnosti Brady platí v zemích Beneluxu, v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a Slovensku až do 31/01/2019 pro vybrané tiskárny definované společností Brady Identification Solutions EMEA. Pro každou vyměňovanou způsobilou tiskárnu musí být zakoupeno 6, 8, 9, 12 nebo 16 přenosných kusů spotřebního materiálu s náplní Brady. Program se nevztahuje na veškeré tiskárny na trhu, tiskárna musí splňovat podmínky programu a je nutné zakoupit spotřební materiál pro tisk etiket a platí také další omezení. Tiskárna musí být předána na protihodnotu prostřednictvím společnosti Brady a musí se jednat schválený model od schváleného výrobce a ve funkčním stavu. Společnost Brady si vyhrazuje právo fakturovat celou částku v případě, že tiskárna předávaná na protihodnotu nebude společnosti Brady odeslána. Společnost Brady si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tuto nabídku.
Zásady ochrany soukromí
© Brady Corporation