Program Swap for More společnosti Brady


Vyberte stávající značku:


2
Vyberte tiskárnu
3
Swap for More
4
Dokončit

Smluvní podmínky
Program Swap for More společnosti Brady platí v zemích Beneluxu, v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a Slovensku až do 31. července 2018 pro vybrané tiskárny definované společností Brady Identification Solutions EMEA. Pro každou vyměňovanou způsobilou tiskárnu musí být zakoupeno 6, 9, 12, 16 nebo 20 přenosných kusů spotřebního materiálu s náplní Brady. Program se nevztahuje na veškeré tiskárny na trhu, tiskárna musí splňovat podmínky programu a je nutné zakoupit spotřební materiál pro tisk etiket a platí také další omezení. Tiskárna musí být předána na protihodnotu prostřednictvím společnosti Brady a musí se jednat schválený model od schváleného výrobce a ve funkčním stavu. Společnost Brady si vyhrazuje právo fakturovat celou částku v případě, že tiskárna předávaná na protihodnotu nebude společnosti Brady odeslána. Společnost Brady si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tuto nabídku.
Zásady ochrany soukromí
© Brady Corporation