Програма Swap for More на Brady


Изберете Вашия текущ бранд:


2
Изберете Вашия принтер
3
Swap for More
4
Завършване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Програмата Swap for More на Brady е валидна за Бенелюкс, България, Чешка република, Унгария, Полша, Румъния, Словения и Словакия до 31/01/2019 г. за отговарящи на критериите принтери, както е посочено от Brady Identification Solutions EMEA. Трябва да закупите преносими касети на Brady 6, 8, 9, 12 или 16 за всеки отговарящ на критериите заменен принтер. Не всеки принтер за етикети отговаря на условията на тази програма, необходимо е закупуване на консумативи за етикети, както може да са в сила и други ограничения. Принтерите трябва да бъдат заменени чрез дистрибутор на Brady и трябва да отговарят на зададените критерии, както и да са в работещо състояние. Brady си запазва правото да издава фактури за цялата сума, в случай че заменените принтери не бъдат изпратени на Brady. Brady си запазва правото да променя или да отмени тази оферта.
Политика за поверителност
© Brady Corporation